Meditainment

" MEDITAINMENT "

(MEDICATION + ENTERTAINMENT)

 

     การรักษาสุขภาพจิตร่วมกับการใช้กิจกรรมบำบัด

นำการรักษาที่มีอยู่ซึ่งบางคนมองว่าเป็นเรื่องที่เคร่งเครียด  น่าเบื่อ ไม่มีชีวิตชีวา

มาใช้ร่วมกับการ Entertainment  จะทำให้เป็นการรักษากลายเป็นเรื่องที่มีชีวิตชีวามากขึ้น

 

     MEDITAINMENT เป็นการรักษาที่มีการนำกิจกรรมบำบัดต่างๆ มาผสมผสาน

ทำให้การรักษาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ มีความเป็น Lifestyle มากขึ้น

สร้างความเข้าใจมากขึ้น และสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

 

 

โดยยังอยู่ภายใต้การดูแล และติดตามผลของบุคลากรทางการแพทย์

ทำให้คนไข้หรือคนทั่วไปนั้นรู้สึกว่า การรักษาหรือการฟื้นฟูสภาวะจิตนั้น

ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป

Visitors: 13,382