บริการของ Synz neuron เพื่อรับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

Corporate Counselling Package 
แพ็คเกจให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรขององค์กรคุณ
หากคนในองค์กรของคุณกำลังเผชิญกับปัญหาในใจจนงานไม่เดิน เราช่วยได้
กิจกรรมบำบัด(Meditainment)การบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีทางกิจกรรมบำบัด เพื่อฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน  การทำงาน  และการทำกิจกรรมในยามว่าง
แบบทดสอบสุขภาพจิต
ทดสอบสุขภาพจิตของตัวคุณเองได้อย่างง่ายดาย ผ่านแบบทดสอบสุขภาพจิต
ที่พร้อมประเมินผลผลให้คุณเบื้องต้น
ตรวจสุขภาพจิตผ่านแบบทดสอบทั้ง 6 ประเภท
เราพร้อมที่จะมอบแบบทดสอบสุขภาพจิตให้คุณได้เช็คกันว่าช่วงนี้คุณกำลังประสบปัญหาสุขภาพจิตอยู่หรือไม่ โดยแบบทดสอบนั้นจะถูกจัดสรรตามหมวดหมู่ดังนี้
ตรวจสุขภาพจิตผ่านแบบทดสอบทั้ง 6 ประเภท
เราพร้อมที่จะมอบแบบทดสอบสุขภาพจิตให้คุณได้เช็คกันว่าช่วงนี้คุณกำลังประสบปัญหาสุขภาพจิตอยู่หรือไม่ โดยแบบทดสอบนั้นจะถูกจัดสรรตามหมวดหมู่ดังนี้
ตรวจสุขภาพจิตผ่านแบบทดสอบทั้ง 6 ประเภท
เราพร้อมที่จะมอบแบบทดสอบสุขภาพจิตให้คุณได้เช็คกันว่าช่วงนี้คุณกำลังประสบปัญหาสุขภาพจิตอยู่หรือไม่ โดยแบบทดสอบนั้นจะถูกจัดสรรตามหมวดหมู่
ตรวจสุขภาพจิตผ่านแบบทดสอบทั้ง 6 ประเภท
เราพร้อมที่จะมอบแบบทดสอบสุขภาพจิตให้คุณได้เช็คกันว่าช่วงนี้คุณกำลังประสบปัญหาสุขภาพจิตอยู่หรือไม่ โดยแบบทดสอบนั้นจะถูกจัดสรรตามหมวดหมู่
ตรวจสุขภาพจิตผ่านแบบทดสอบทั้ง 6 ประเภท
เราพร้อมที่จะมอบแบบทดสอบสุขภาพจิตให้คุณได้เช็คกันว่าช่วงนี้คุณกำลังประสบปัญหาสุขภาพจิตอยู่หรือไม่ โดยแบบทดสอบนั้นจะถูกจัดสรรตามหมวดหมู่
ตรวจสุขภาพจิตผ่านแบบทดสอบทั้ง 6 ประเภท
เราพร้อมที่จะมอบแบบทดสอบสุขภาพจิตให้คุณได้เช็คกันว่าช่วงนี้คุณกำลังประสบปัญหาสุขภาพจิตอยู่หรือไม่ โดยแบบทดสอบนั้นจะถูกจัดสรรตามหมวดหมู่


Visitors: 13,380