บทความ

Check Phase โรคจิตเภทระยะเริ่มต้น
หลายคนมักคิดว่าโรคจิตเภทไกลตัว แต่เชื่อไหม? วันหนึ่งเราอาจกลายเป็นคนที่คุยกับทีวี หรือทำตัวแปลกอย่างที่ไม่เคยคิดจะเป็นก็ได้ เพราะขึ้นชื่อว่า “โรค” มันมาแบบไม่บอกกล่าว
Check Phase โรคจิตเภทระยะเติบโตจนเรื้อรัง
รู้หรือไม่? โรคจิตเภทจะเริ่มแสดงออกมาในช่วงอายุ 20-30 ปี
โดยในเพศชายจะเริ่มแสดงอาการในช่วง 20 ต้น ๆ และในเพศหญิงจะเริ่มแสดงอาการในช่วงอายุ 20 ปลาย ๆ อาการจะค่
สารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต “เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจเป็น”
สารเคมีในสมองเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ทางจิตเวช เช่น โรคจิตเภท หรือโรคที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างโรคซึม
Visitors: 13,383