กิจกรรมบำบัด

กิจกรรมบำบัด ในปัจจุบันการรักษาหรือบำบัดผู้ป่วยด้านจิตเวชไม่ได้มีเพียงแค่การจ่ายยาเท่านั้น แต่ยังมีอยู่อีกหนึ่งกระบวนการที่ใครหลายคนอาจไม่ทราบ นั่นก็คือ "กิจกรรมบำบัด"กิจกรรมบำบัด คือการกระทำ
กิจกรรมบำบัด บำบัดใครได้บ้าง
กิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ใหญ่
กิจกรรมบำบัด สำหรับผู้สูงวัย
กิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ป่วยทางด้วยจิตเวช
กิจกรรมบำบัด ด้วยการจัดดอกไม้
ประเมินความสามารถและซักประวัติสอบถามข้อมูลเพื่อระบุปัญหาของผู้ป่วย
การบำบัดรักษา
นักกิจกรรมบำบัดจะเริ่มใช้วิทยายุทธที่มีทั้งหมด มาวิเคราะห์เป็นกิจกรรมการรักษาที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้คนไข้ดูแลตนเองได้
นำปัญหาที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับอาการหรือกลุ่มโรคของผู้ป่วยเพื่อให้ทราบว่าเราจะฝึกกันได้ถึงระดับไหน
การประเมินซ้ำ
เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการรักษา เราจะประเมินความสามารถของคนไข้ซ้ำอีกครั้ง ถ้ายังไม่เก่งตามเป้าหมายก็จะมีการปรับแผนการรักษาใหม่
ดนตรีบำบัด ดนตรีจะช่วยให้คนฟังผ่อนคลายจากอาการเจ็บป่วย และจากความกังวล หรือลดความเครียด
ศิลปะบำบัด
ศิลปะช่วยหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินทางจิตวิทยา เพื่อเปิดประตูเข้าสู่จิตใจในระดับจิตไร้สำนึก
กีฬาบำบัด
กีฬานอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ก็ยังสามารถช่วยให้จิตใจของผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นได้ด้วยเช่นกัน
แคมป์ปิ้ง
การจัดแคมป์ปิ้ง (Camping) ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดกระบวนการคิด และสามารถฝึกทักษะ IQ, EQ ไปด้วยในตัว
กิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ
นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ เข้ามาเป็นส่วนประกอบของการบำบัดอีกด้วย


Visitors: 13,382